top of page
Reflexology Therapy

Behandlinger og terapi

Glede og livskraft

Noen ganger butter livet. Vi føler oss overlesset, stresset, 

søker å bygge helse over tid, med vekt på egenomsorg, relasjoner og tilgang til egne ressurser.
Vi tror på varig helse og livsmestring over tid. Gjennom å gjenopprette tilgangen på balansen og kraften du har i deg. 


Enhetsterapi bygger på hjelp til selvhjelp, supplert av enkle og effektive behandlingsmetoder og verktøy. Enhetsterapi handler om å finne årsaker til menneskers plager og med verktøy for varige løsninger. Vi kaller denne nye syntesen for mestringsmedisin – en integrering og tilpasning av enhetsterapiens prinsipper til samfunnets og helsevesenets begreper og behov. Vi tror at mennesket består av flere dimensjoner, at vår åndelige dimensjon virker inn i vår fysiske virkelighet, og omvendt. Vi tror at hvert menneske er unikt og har verdi, uansett funksjonsnivå, og har ressurser til helbredelse

Mestringsmedisin søker å hjelpe mennesket til å oppdage drivkraft og mening – dimensjoner som er sentrale i å bygge varig helse og mestring over tid. Våre verktøy er meditasjon, de tibetanske ritene og andre treningsformer, pust, sang (toning), musikk, dans og andre kreative uttrykk, kontakt med naturen (blomsteressenser, urter, naturmeditasjoner), yoga, berøring og andre tiltak som styrker vitalitet, glede, dybde og mening

bottom of page