top of page

Pust

Pust er formforandring

Hva er egentlig å puste? 
Ved å trekke mellomgulvet (diafragma) sammen trekkes ned nedover i buken. Rommet på innsiden skaper et vakum - som gjør at luften på utsiden av kroppen trekkes inn. Du trekker altså ikke pusten inn, men du "blir pustet".

Når muskelene i mellomgulvet slapper av - så slippes pusten ut igjen. 

Er det ikke vakkert å se på pusten på denne måten? 

Pusten kan du også enkelt styre over, og på den måten endre takt, dybde, varighet, pustepauser og lengde på pust. Og ettersom pusten påvirker lungeposen, hjerterytmen og ikke minst hvordan vi veksler mellom å være "på" og "av" i nervesystemet - så påvirker nettopp pusten hvordan du har det, og hvordan du tar det. 

Pusteøvelser

Her kommer noen pusteøvelser

Pusteøvelser

bottom of page