top of page

Meditasjon: mindfullness eller mindlessness?


Meditasjon, eller mindfullness om du vil, er mer enn et moteord eller en mote som forsvinner like raskt som den oppsto. Meditasjon er i ferd med å bli et godt etablert begrep og ansett som et virkningsfullt verktøy som skaper varige resultater. Med solid forskning i ryggen brer meditasjon og mindfull praksis stadig om seg, og det finnes nå etablerte praksiser "overalt". Men hva er egentlig greia og hvorfor er det så vanskelig å bare sitte helt stille og fokusere på ingenting?


Regelmessig meditasjon lar deg komme i kontakt med det ubevisste som ligger i oss alle og gjennom det kan du dyrke frem en sterke følelse av tilstedeværelse som varer langt forbi og utover selve meditasjonen. Denne bevisstheten gjør deg mer oppmerksom på livet ditt; tankene, hva du kommuniserer, hva du gjør, opplevelser, valg du tar og hvordan du er koblet til omgivelsene dine. Jo mer du mediterer - jo mer mindfullness og tilstedeværelse får du i resten av livet ditt.


Men det er ikke dermed sagt at regelmessig meditasjon er verken enkelt eller en rutine som lett lar seg etablere. Snarere tvert i mot. Man kan falle i fellen og rett og slett bli mer mindlessness, der du kobler på autopiloten og mer eller mindre ser deg selv, ditt liv og erfaringer uten særlig oppmerksomhet. Livet glir forbi.


Slike perioder med mindlessness kan vi alle ha i perioder, og dette henger sammen med den motstanden vi har i oss mot nettopp meditasjon. Ved å være bevisst dette, kjenne sine fallgruver, kan det være lettere å unngå å falle i dem. Og om du skulle erkjenne at du står midt i en mindlessness-periode; så vær litt god mot deg selv og aksepter at slike fallgruver finnes og at du nå befinner deg i en.


Motstand vi raskt kan møte når vi skal meditere er:


1) Stress. Har du en stresset periode så er rett og slett "Fight - or - flight" responsen din mer aktivert, og det er faktisk vanskeligere å roe seg ned og meditere, uten at det blir mindlessness. Prøv heller noen pusteøvelser, rolig yoga som yin og mediyoga eller bare å kanskje heller gå en tur og nyte naturen.


2) Du er (for) sliten. Det er ikke alltid meditasjon er det du trenger, kanskje har lange arbeidsdager og et hardkjør gjort at du heller trenger å hvile eller sove?


3) Sult Følelsen av sult og tomhet gjør at tankene egentlig bare er på neste måltid og du har ikke nok ro i kroppen til å bare være.


4) Emosjonell karusell på gang

Er du midt i en følelsesmessig karusell, så er det omtrent umulig å meditere. Det være seg glede, fortvilelse eller sort. Meditasjon krever et "roligere farevann" for å nettopp finne tilstedeværelsen.


5) Dårlig tid Det er vanskelig å være tilstede med ro i sitt fulle og hele, om du har dårlig tid og skal rekke noe. For å komme inn i mindfullness bør du rydde deg god tid, sørge for at du ikke blir forstyrret og tillate deg å kunne dykke ned i deg selv en liten stund.


6) Eget selvbilde kan legge begrensninger på din meditasjon

Har du veldig store tanker om deg selv eller hva du holder på med, vil den indre dialogen også bli preget av dette. Om egoet og selvet får for stor plass, lar du øyeblikket, det som oppstår og "det store bilde" forbli ugjennomtrengelig for deg selv. Kanskje prøver du for hardt? Kanskje har du noen fikse ideer på hvordan eller hvorfor, som etterhvert blir hindringer for deg?


Disse begrensningene er slett ikke uttømmende eller like sterke, dette kan variere fra person til person og i ulike faser av livet. Poenget er at vi møter motstand. Også i oss selv. Bare ved å vite om dette, og kjenne til det, kan du kanskje klare å anerkjenne og akseptere at det er slik. For derigjennom å bevege deg fra mindlessness til mindfullness.


Lykke til og Namasté

(inspirasjon og deler av artikkelen er hentet fra Deepak Chopra, takk!)
7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page