top of page

Handlingens Yoga - Kria Yoga


Kria Yoga betyr «handlingens yoga» og i klassisk yoga vier Patanjali ett helt kapittel i Yoga Sutras til nettopp yoga gjennom handling.


Kort oppsummert betyr dette yoga gjennom handling, der man kombinerer disiplin, studering og hengivenhet. Disiplin er å forstå som oppdelt av fysisk, mental og verbal disiplin. Til sammen skal ikke dette skape en streng ramme, men gi et rom for frihet og innsikt innenfor de begrensninger som settes.

Dine handlinger skal gjøres utfri et ønske om å gjøre handlingen, og ikke for å oppnå noe eller et gitt resultat. Alle handlinger, uansett om de dømmes som gode eller dårlige, men utfri et ønske fra selvet, eller mer presist gjort utifra et motiv knyttet til ignorering (kanskje fritt oversatt som dårskap?), der selvet styrer og tar overhånd over kropp og sinn, planter et frø. Og dette frøet springer ut og avgjør hvorvidt handlingen var til det gode eller ei. Karma-yoga slik man leser det i BG er en yoga utifra handlingene, der man kan bryt ut av dette deterministiske mønsteret. Se det store i dine plikter og handlinger, og gjør dine oppgaver med glede. Dette er karma yoga.Anerkjenn at vi alle lider, i større eller mindre grad, og derigjennom kan vi utvikle empati og forståelse for oss selv og andre. (D. Simpson)
50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page